گردنبند سنگ معدنی چشم ببر
  گردنبند سنگ معدنی چشم ببر تصمیمات ما را جهت حل مشکلات مالی هدایت کرده .اثر تسکین دهنده ای بر تنگی نفس و اسم دارداعصاب را...
  5,900 تومان
  گردنبند سنگ معدنی چشم ببر ( درشت)
  گردنبند سنگ معدنی چشم ببر ( درشت) اثر تسکین دهنده ای بر تنگی نفس و اسم دارداعصاب را ارام می کند. تمرکز فکر در افزایش داده در...
  18,900 تومان
  گردنبند سنگ معدنی رودونیت
  گردنبند سنگ معدنی رودونیت اثر بسیار قوی بر شنوایی و استخوانها.ه دلیل منگنز موجود این سنگ در مان بسیار عالی برای دیابت می باشد
  6,900 تومان
  گردنبند سنگ معدنی سلیمان(انیکـس)
  گردنبند سنگ معدنی سلیمان(انیکـس) جریان خون را تحریک می کندناخن پوست چشم و پا و موها را تقویت . از نیروهای منفی ما را...
  5,900 تومان
  نگین سنگ معدنی سلیمان(انیکـس)
  نگین سنگ معدنی سلیمان(انیکـس) حس شنوایی را بهبود می بخشد.ناخن پوست چشم و پا و موها را تقویت می کند و از ریزش مو...
  7,900 تومان
  نگین و گردنبند سنگ معدنی مالاکیت
  نگین و گردنبند سنگ معدنی مالاکیت سنگ ضد الـــتهاب .مبارزه با زخمها الـــتهابات گلو رماتیسمها و الـــتهابات مفاصل است
  15,900 تومان
  گردنبند سنگ معدنی جاسپر زرد
  گردنبند سنگ معدنی جاسپر زرد باعث تقویت مثانه کبد و کیسه صفرا می شود.برای تنبلی روده ها و یبوست های سخت به دلیل هضم بد...
  5,900 تومان
  گردنبند سنگ معدنی جاسپر سرخ
  گردنبند سنگ معدنی جاسپر سرخ در راه نیل به اهداف به فرد جسارت می بخشد.برای افزایش انرژی عالیست.در درمان مشکلات جنــســی و بیماری
  5,900 تومان
  گردنبند سنگ معدنی فیروزه نیشابور درشت
  گردنبند سنگ معدنی فیروزه نیشابور درشت کبد و غدد کمک می کند .چشمها را نیرو می بخشددرد گلو الـــتهابات ریوی و بیماریهای دستگاه تنفسی را در.
  99,900 تومان
  گردنبند سنگ معدنی یشم سرخ تراش
  گردنبند سنگ معدنی یشم سرخ تراش در راه نیل به اهداف به فرد جسارت می بخشد. برای افزایش انرژی عالیست . در درمان مشکلات جنــســی و...
  6,900 تومان

  گروه محصولات